رهبران مهندسی عمران Qingshanhu بازدید کردند تا در مورد از سرگیری کار و تولید شرکت های عضو اطلاعات کسب کنند

رهبران مهندسی عمران Qingshanhu بازدید کردند تا در مورد از سرگیری کار و تولید شرکت های عضو اطلاعات کسب کنند

بعد از ظهر 16 مارس 2020 ، رهبران Minjian Qingshanhu برای بازدید و درک وضعیت شرکت های بازگشت به کار و تولید پس از اپیدمی زینگوان به شرکت تجهیزات پزشکی پزشکی نانچانگ مایکره آمدند. با راهنمایی چن فنگلی ، مدیر کل Nanchang maikel Medical Equipment Co.

wqds vcxvedf


زمان ارسال: ژانویه -9-2021