اخبار صنعت

  • تمام گواهینامه های ثبت FDA رسمی نیستند

    FDA در تاریخ 23 ژوئن در وب سایت رسمی خود اطلاعیه ای تحت عنوان "ثبت دستگاه و لیست کردن" صادر کرد که تأکید می کند: FDA برای موسسات دستگاه های پزشکی مجوزهای ثبت را صادر نمی کند. FDA اطلاعات ثبت و لیست را برای شرکت هایی که ...
    ادامه مطلب